ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΝΤΕΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 
ΝΙΚ. ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ

Παυσιλύπου 26-28, Τ.Κ. 543 52, Μαλακοπή, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 936667
Κιν:  6979 776160, 6977 340880

Φορολογική Επωνυμία:
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α.Φ.Μ:  EL 137306811
Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών